Een huisstijl die twee organisatieculturen samenbrengt.

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Advies Beeldmerk Fotografie Visuele identiteit Strategie & concept Positionering Animatie Huisstijl richtlijnen

Waterschap Reest & Wieden en waterschap Groot Salland zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. Samen vormen ze een geheel nieuwe organisatie met een nieuwe naam en visuele identiteit. Met een eigentijdse huisstijl en een aansprekende communicatieve boodschap als resultaat. Alle denkbare huisstijldragers, zowel online (digitaal) als offline, zijn nu Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Vanuit verschillende werkgroepen, online, inrichting, drukwerk, voertuigen en gebouwen, hebben we samen met het waterschap gekeken naar de beste huisstijl en huisstaal. Hierin moesten de thema's veilig met water, schoon water en voldoende water op een heldere en zichtbare wijze naar voren komen. Ook haar nieuwe rol als waterschap die in contact wil staan met al haar doelgroepen is vertaald in een aansprekende huisstijl.

Meer